Sadzenie z wykorzystaniem GPS

Zamieszczony: czwartek, marca 22, 2018

Technologia GPS jest wykorzystywana do sadzenia na większych polach

Na większych polach podczas sadzenia firma wykorzystuje technologię GPS dla zapewnienia jak najlepszej efektywności pracy

Kierowca zawraca traktor na końcu rzędu i później traktor jedzie już sam.

W otwartych rzędach umieszczany jest nawóz tam, gdzie jest on potrzebny.

Ziemniaki są sadzone ręcznie z kiełkami do góry, co przyspiesza wzrost.