In this section

Sadzenie

Najwcześniejsze ziemniaki sadzone są w grudniu w szklarniach lub tunelach z tworzywa sztucznego.

Jersey Royals sadzone są ręcznie, zachowując szczególną ostrożność, aby pędy znajdowały się na samej górze w celu zapewnienia równomiernego i wczesnego wschodzenia.

Najwcześniejsze zasadzone pola znajdują się na bardzo stromych, południowych zboczach zwanych „côtils”. Ze względu na ich spadzistość oraz bliskość wybrzeża gleba jest na ogół lekka, wolno przepuszczająca, szybko się ociepla i wykazuje sporą odporność na mróz. Stromy charakter pól nie pozwala stosować na tych terenach maszyn, dlatego oranie i sadzenie odbywa się ręcznie z wykorzystaniem pługów ręcznych przez liny rozpoczynając od górnej części côtil. Pola te wymagają niezwykle intensywnej pracy, jednak dają najwcześniejsze ziemniaki.

Następnie ziemniaki sadzone są na ogół na łagodniejszych stokach, a później obszarach wysuniętych bardziej wgłąb lądu.

Zbiory

Plon zbierany jest jako niedojrzały produkt z łuszczącą się skórką i jest gotowy do zbiorów za 12-13 tygodni.

Zbiory zaczynają się pod koniec lutego w ograniczonych ilościach w szklarniach i tunelach z tworzywa sztucznego. Najwcześniejsze plony z odkrytych pól dostępne są we wczesnym kwietniu, a szczytowe ilości osiągają w maju i czerwcu. Kontynuacja dostaw odbywa się aż do końca lipca. Zbiory na wczesnych côtils odbywają się ręcznie, które pierwszy raz orane były przy pomocy pługów z wciągarką.

Pakowanie

Wszystkie nasze ziemniaki trafiają do pakowni w przeciągu 1 godziny od zbiorów, gdzie przed rozpoczęciem procesu pakowania są sprawdzane i sortowane przez nasz zespół kontroli jakości.

Uruchomiony system gwarantujący pełną identyfikowalność umożliwia wyśledzenie każdej wyprodukowanej paczki do pola, z którego pochodzi. Przed zapakowaniem w różnego rozmiaru u formatu opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów nasze ziemniaki są sortowane według wielkości, myte i kontrolowane.

Sortowanie sadzeniaków

Ziemniaki przeznaczone do sadzenia zbierane są pod koniec czerwca i przez cały lipiec.

Najpierw umieszczane są luzem w skrzynkach i zostawiane do listopada, gdy będą obrabiane, sortowane i podkiełkowywane. Proces ten polega na oberwaniu pierwszych pędów, aby wyrosły (najlepiej) trzy następne pędy wierzchołkowe.

Takie sadzeniaki sortowane są według sześciu wielkości i pozostawione do podkiełkowania w skrzynkach pędami wierzchołkowymi do góry.

Proces ten jest starannie przeprowadzany z wykorzystaniem lamp i wiatraków, aby zapewnić ziemniakom optymalny rozwój na czas sadzenia w styczniu i jest regularnie kontrolowany w czasie trwania tej części cyklu.