W przeciwieństwie do innych powszechnie spotykanych odmian ziemniaków czyste sadzeniaki Jersey Royal o zredukowanym stopniu wirusów nie są ogólnie dostępne.

Firma Jersey Royal musi zarządzać całym swoim materiałem rozmnożeniowym. Stworzenie 9000 ton takiego materiału zabiera 6 lat.

W 2008 r. firma The Jersey Royal Company postanowiła cały proces regeneracji sadzeniaków przeprowadzać wewnętrznie. Zaczęto od wybrania kilku bulw z wyjątkowo dobrych sadzeniaków uprawianych na wyspie, które wysłano do SASA w celu oczyszczenia z wirusów.

Proces zaczyna się od pojedynczej bulwy z zagłębieniem w kształcie litery „V” zawierającym jedno z oczek ziemniaka. Oczko to kultywowane jest z najwyższą starannością w laboratorium i formuje szybko rozwijającą się sadzonkę.

Szybkość wzrostu oznacza, że wirus w komórkach bulwy macierzystej nie może migrować przez łodygę tak szybko, jak rozwija się sadzonka, dlatego łodygę można przyciąć na węzłach tuż nad sadzonką, gdyż są wolne od wirusa. W praktyce należy powtarzać cały proces kilka razy przez okres 6–12 miesięcy, przycinając regularnie łodygę w miejscu poprzedniego cięcia do momentu wyprodukowania niezainfekowanych sadzonek.

Tak niezainfekowane przycięte sadzonki produkują do pięciu węzłów, z których powstaje kolejnych pięć przyciętych sadzonek, więc powielenie procesu na tym stadium w okresie ponad 5 tygodni jest pięciokrotne.

Przycięte sadzonki umieszczane są w sadzarkach i hodowane w kontrolowanych warunkach do momentu, gdy nie staną się dorosłą rośliną po 4–5 miesiącach. Z każdej sadzonki wyrośnie około 4–5 małych bulw. Małe bulwy zbierane są w lipcu/sierpniu, a następnie przechowywane w okresie spoczynku i gotowe do sadzenia na zewnątrz na następną wiosnę.