Polityka ochrony środowiska

Jako największy zarządca/użytkownik gruntów rolnych na wyspie Jersey firma The Jersey Royal Company uznaje swoją odpowiedzialność i znaczenie posiadania ukierunkowanej polityki ochrony środowiska.

Wszystkie artykuły uprawiane i sprzedawane przez The Jersey Royal Company muszą spełniać ścisłe kryteria przedstawione w polityce zarządzania środowiskowego firmy w oparciu o normę ISO14001.

Firma posiada akredytacje z następujących programów:

Celem jest zrównoważony rozwój i firma posiada wiele inicjatyw, które minimalizują negatywny oddziaływanie na środowisko, w tym:

  • Ustawiczne ograniczanie nakładów z roku na rok
  • Redukcja, ponownie wykorzystanie, odzyskiwanie odpadów
  • Wydajność energetyczna
  • Zachowanie i poprawa dzikiej przyrody i krajobrazu